KTP Energi Sverige är ett nationellt EU-projekt som ska utveckla kunskapsväxling mellan akademi och näringsliv. I projektet kan företag få hjälp av en nyexaminerad akademiker att nå sina klimatmål.

Skärmdump, KTP-projekt

Om samarbetet mellan nyutexaminerade studenter, forskare och näringsliv.

Vad är KTP?

Knowledge Transfer Partnerships, KTP, är en samarbetsmodell som innebär att en nyutexaminerad akademiker kan göra ett utvecklingsprojekt på heltid hos ett företag i regionen i upp till två år. Det är ett utbyte i projektform mellan akademi och näringsliv för att möta behoven av en övergång till koldioxidsnål ekonomi, genom konkreta insatser inom energieffektivisering. Mittuniversitetet kommer att bistå med en kvalificerad akademisk handledare och det kommer också att knytas en affärscoach till projektet.

Förväntat resultat

KTP är en modell för att skapa kvalificerad utveckling på en hög nivå, som säkerställer att KTP-företagen och andra kan arbeta i framkant och driva utvecklingen i sin bransch och region. Projektet ska leda till energieffektivisering, ökad konkurrenskraft och innovationsförmåga hos företagen genom konkret och strategisk kompetenstillförsel.

KTP kan möjliggöra resurs så att partnerföretaget kan arbeta mer effektivt och mer innovativt för ökad lönsamhet med:

• Tillgång till akademisk kompetens inom området som ska utvecklas
• Stöd med halva lönekostnaden
• KTP-projektledare (nyutexaminerad akademiker) 
• Partnerskapsavtal skrivs mellan de olika aktörerna

Mittuniversitetet och IUC Z-GROUP samverkar i en av fem noder runt om i Sverige. KTP Energi Sverige genomförs i samverkan med sex andra lärosäten och tre IUC-bolag runt om i Sverige. Projektet pågår 2020-2021. Läs mer om projektet på Högskolan Dalarna


Nyheter

Nyhet om KTP på miun.se 

Artikel om KTP i media 

Kontakt

Kristina Rådberg

Arbetslivskoordinator|Arbetslivskoordinator

010-1428390