Entreprenörer MellanRum, kreativitet och förståelse

Spara favorit

Syftet med projektet är att fördjupa förståelsen för på vilket sätt en lärandemiljö kan planeras, utformas och byggas så att den skapar möjligheter för ett entreprenöriellt lärande där förmågor som kreativitet, förståelse och kritiskt tänkande särskilt fokuseras. Arbetet genomförs i ett samarbete med Technichus, Mittuniversitetets lärarutbildning samt verksamma lärare i Härnösands kommun. Målet med projektet blir således att fortsätta utveckla profilen Didaktiska rum vid Miuns lärarutbildning, samt utveckla Technichus verksamhet.

Projektägare Mittuniversitetet: Sofia Eriksson Bergström
Projekttid: 2016-09-01–2017-06-30

Läs beslutsdokumentet för mer information Lyssna