Regionala strategiska nätverk för innovativa affärsmodeller

Inom kulturella och kreativa näringar med utgångspunkt i forskning kring regionala strategiska nätverk kartlägga tidigare forskning om affärsmodellinnovationer kopplat till nätverkssamarbeten. Identifiera vilka hinder som behöver överbryggas och möjligheter som kan finnas för strategisk samverkan kring utveckling av affärsmodellinnovationer, nya samarbeten och affärer bland delvis konkurrerande företag och organisationer.

Projektägare Mittuniversitetet: Edith Andreassen
Projektperiod: 2016-04-01 – 2016-10-30

Slutrapport från förstudien

Läs beslutsdokumentet för mer information