En ny stadsdel i Härnösand kan formas

Spara favorit 23 mar mars 2018
Region Västernorrland Sjukhuset Härnösand

I centrala Härnösand tronar det före detta sjukhuset upp sig i ett fantastiskt läge nära vattnet. Lokalerna står emellertid till stora delar tomma, och i ett forskningssamarbete mellan Mittuniversitetet, Region Västernorrland och Härnösands kommun har man försökt att hitta rätt recept för att fylla husen med liv.

Hela området har goda förutsättningar omformas till en attraktiv stadsdel för boende, företagande, kultur och hälsa enligt de tankegångar som förstudien ”Fastighetsutveckling i småstadskontext” resulterat i. Detta arbete har bedrivits i samarbete mellan Mittuniversitet, Region Västernorrland och Härnösands kommun.

- Mittuniversitetets roll i projektet är att utifrån tidigare forskning identifiera och utveckla väl fungerande metoder för samarbete mellan kommunen, fastighetsägare och andra intressenter för att möta de ekonomiska och sociala utmaningar mindre städer står inför i projekt kopplade till stadsutveckling, säger Heléne Lundberg, en av de forskare från Mittuniversitetet som arbetat med projektet.

Det tidigare sjukhusets lokaler är centralt placerade i Härnösand i direkt närhet till vattnet. Grönområden omringar fastigheten och en satsning på detta område kommer att sätta sin prägel på Härnösands centrum.

- Fastigheten erbjuder stora möjligheter genom sin centrala placering, de verksamheter som redan finns i byggnaden och de relativt stora ytorna som finns tillgängliga för nya verksamheter. Därför ville vi angripa detta på ett mer strategiskt sätt än tidigare, för att kunna bidra till att utveckla Härnösand som stad, säger Hans Axelsson, fastighetschef på Region Västernorrland.

”Den vision vi enats om för området är en stadsdel där man blandar boenden med kultur, hälsa och friskvård”

Under projektets gång har man bland annat bjudit in deltagare från Region Västernorrland, Härnösands kommun och representanter för det lokala näringslivet till två workshops där man utvecklat en vision för fastigheten, identifierat nyckelaktörer och diskuterat möjligheter och hinder för utvecklingsprojektet.

- Den vision vi enats om för området är en stadsdel där man blandar boenden med kultur, hälsa och friskvård. Boende för äldre har varit uppe i diskussionen, något som skulle passa bra med den verksamhet som i dag finns i fastigheten, berättar Hans Axelsson.

I projektet konstaterar man att det är viktigt att betrakta helheten och att även utomhusmiljön ska utformas till en attraktiv del av området. Forskare från Mittuniversitetets avdelning för design bidrog till workshoparna med kompetens kring visualisering som utgångspunkt för visionära och kreativa dialoger. Ett sätt att bredda kompetensen för att bättre uppfylla målet med att skapa en attraktiv stadsdel.

- Utgångspunkt för arbetet var att betrakta området utifrån ett hållbarhetsperspektiv och då inte bara i ekonomiska termer, säger Edith Andresen, den andra av forskarna från Mittuniversitetet i projektet.

Om projektet får fortsatt finansiering fortsätter samarbetet för att försöka landa i mer konkreta idéer, för att sedan öppna för en dialog med kommuninvånarna. Alla berörda, inte minst de närboende, kommer att  informeras och bjudas in till diskussion när planerna konkretiseras.

Kontakta oss så berättar vi om projektet:

Mittuniversitetet
Heléne Lundberg
Docent
Telefon: 
010-142 85 71
E-post: 
helene.lundberg@miun.se

Region Västernorrland
Hans Axelsson
Fastighetschef
Telefon: 076-1019326
E-post: 
hans.axelsson@rvn.se

Härnösands kommun
Daniel Johannsson
Hållbarhetsstrateg
Telefon:
070-340 01 97
E-post: 
daniel.johannsson@harnosand.se