DEVA-Tech

Spara favorit

Sammanfattning av förstudie

Mittuniversitetet kommer att skapa ett studieobjekt i samarbete med Technichus för jämförande studier när det gäller utformning av inomhusmiljöer. Technichus kommer på ett pedagogiskt sätt att demonstrera hur design och växter kan samspela för att skapa en hållbar inomhusmiljö som är bättre för människor som vistas i den och för miljön. Målet är att inspirera besökare på Technichus att hitta hållbara lösningar med hjälp av växter i inomhusmiljö i sina egna miljöer och få dem att reflektera kring hållbarhet. 

I maj 2019 har Technichus en utställning som öppnar med temat ”Luft”. Utställningen kommer att bestå av fyra delar; Aerodynamik, Luft som naturfenomen (även kopplat till energi), Pneumatik, Luftens sammansättning. Budskapet är att luften består av något som påverkar oss. På nedre våningen på Technichus finns utställningar om de globala målen, kretslopp med aquaponic, geologi. Dessa kompletteras med två studierum i samarbete mellan Technichus och Mittuniversitetet med olika design och inredning för att mäta och utvärdera olika effekter. Den ena med mer traditionell inredning och möbler i fyrkantiga format. Den andra med växter och mer organiskt formade möbler. 

Förstudieledare

Lena Lorentzen, professor i Industridesign Mittuniversitetet, epost lena.lorentzen@miun.se, telefon 070-298 53 68
Lars-Åke Mikaelsson, Senior lektor i Byggproduktion, Avdelningen för Ekoteknik och Hållbart byggande EHB Mittuniversitetet, epost lars-ake.mikaelsson@miun.se, telefon 070-315 58 10
Itai Danielski, avd EHB Mittuniversitetet
Kerstin Weimer, avd PSY Mittuniversitetet

Ansvarig Härnösands kommun

Marcus Claesson, Vd Technicus, Härnösands kommun, e-post marcus.claesson@technichus.se, telefon 072-511 35 34

Beviljad finansiering

400 000 sek

Projektperiod

7 jan - 31 dec 2020

Läs mer i beslutsunderlagetLyssna