Inventering av material- och energiflöden inom Foodtech i Härnösands kommun

Spara favorit

Sammanfattning av förstudien

Denna förstudie handlar om inventering av lämpliga material- och energiflöden, restprodukter och spillenergi för att hitta nya sätt att producera mat lokalt på ett hållbart och resurseffektivt sätt.

"Vår ambition är att ge mervärden åt produkter som betraktas som avfall och skapa tillväxt och miljönytta, säger Henrik Haller, forskare vid Mittuniversitetets avdelning för Ekoteknik och hållbart byggande. Målet är att ta fram viktig bakgrundsinformation för framtida foodtech projekt i Härnösand. Förstudien omfattar kostenheten och storköket Navet med flera. Därtill kommer kontakter att hållas med HEMAB och nationella avfallshanterare som Ragn-Sells. Kartläggningen görs med hjälp av datorbaserat geografiskt informationssystem (GIS)." 

–  Vi ser att vår region kan vara med och utveckla en hållbar livsmedelsindustri vilket ger tillväxt och fler jobb i enlighet med ambitionerna i den nationella livsmedelsstrategin, säger Anneli Kuusisto, utvecklare/strateg på Härnösands kommuns tillväxtavdelning. Här finns stora möjligheter för branschöverskridande synergier, inte minst utifrån länets starka skogsbaserade industristruktur.

Beviljad finansiering 

380 000 sek

Projektperiod

2019-04-01 -- 2019-11-30

Projektledare

Henrik Haller, forskare Institutionen för ekoteknik och byggande Mittuniversitetet, telefon 072-581 61 36, e-post henrik.haller@miun.se 

Paul van den Brink, forskare Institutionen för ekoteknik och byggande Mittuniversitetet, telefon 072-581 16 21, e-post paul.vandenbrink@miun.se

Anneli Kuusisto, utvecklare/strateg på Härnösands kommuns tillväxtavdelning, telefon 070-550 67 70, e-post anneli.kuusisto@harnosand.se

Läs mer i beslutsunderlagetLyssna