Stöd vid demens

Spara favorit

Målet med projektet är att personer med demenssjukdom erbjuds stöd för att kunna öka känslan av sammanhang och ges möjligheter att kunna bo hemma längre i välkänd miljö, samt att och att både anhöriga och närstående kan känna sig trygga i det

Projektet inkluderar två kommuner och har till syfte att med hjälp av ett personcentrerat multidimensionellt stödprogram stödja och/eller förbättra känsla av sammanhang och därmed upplevd livskvalitet hos hemmaboende personer med demenssjukdom samt ge stöd till deras anhöriga. En viktig del i projektet är också att förbättra kunskaperna hos personal om personer i tidigt skede av demenssjukdom inom kommunen.

Projektägare: Ove Hellzen
Projekttid: 2018-12-01 - 2021-12-30

Läs projektansökanLyssna