Universiell utformning av Foodtech

Spara favorit

Sammanfattning av förstudien

Denna förstudie handlar om att utveckla en modell för informationsöverföring mellan konsumenter och producenter i livsmedelskedjan.

"Modellen ska identifiera vilken information man kan samla om livsmedelsproduktion och hur den kan visualiseras till konsumenter på bästa sätt, säger Anna-Sara Fagerholm, projektledare för förstudien vid Mittuniversitetet. Modellen ska provas i en fallstudie på Peckas Naturodlingar, och produkten Peckas tomater, i Härnösand som är Europas största kretsloppsodling idag."

–  Vi ser att vår region kan vara med och utveckla en hållbar livsmedelsindustri vilket ger tillväxt och fler jobb i enlighet med ambitionerna i den nationella livsmedelsstrategin, säger Anneli Kuusisto, utvecklare/strateg på Härnösands kommuns tillväxtavdelning. Här finns stora möjligheter för branschöverskridande synergier, inte minst utifrån länets starka skogsbaserade industristruktur.

Livsmedelsstrategin beskriver en vision som innebär att den svenska livsmedelskedjan år 2030 ska vara globalt konkurrenskraftig, innovativ, hållbar och attraktiv. Men i verkligheten präglas den av främst små och medelstora företag med begränsade investeringar och lågt fokus på FoU. Samtidigt finns det ett större utbud av livsmedelsprodukter på marknaden som gör det svårt för konsumenterna att välja de produkter som bäst uppfyller deras behov och principer. Syftet med förstudien är att utveckla en modell för tillförlitlig direkt informationsöverföring mellan producenter och konsumenter. Modellen ska identifiera vilken information man kan samla om livsmedelsproduktion, och hur informationen kan visualiseras till konsumenter på bästa sätt. Modellen kommer att provas i en fallstudie vid en av de industriella produktionsanläggningarna i Härnösand där den tillämpas på produkten Peckas tomater. Förstudien ses som en möjlighet att bygga en plattform för ett större projekt där målsättningen är att formulera frågeställningar inom ramarna för kommande steg två i Vinnova tillsammans med SLU och det nationella nätverket Swedish Surplus Energy Coorporation (SSEC), och/eller en ERUF-ansökan som del i etablering av ett centrum för forskning, utveckling och innovation inom cirkulär livsmedelsproduktion och foodtech i Härnösand och regionen.

Syftet med förstudien är att utveckla en modell för tillförlitlig direkt informationsöverföring mellan producenter och konsumenter. Modellen kommer att identifiera vilken information man kan samla om livsmedelsproduktion, och hur informationen skulle kunna visualiseras till konsumenter på bästa sätt. Modellen kommer att provas i en fallstudie vid en av de industriella produktionsanläggningarna i Härnösand där den tillämpas på produkten Peckas tomater.

Förstudiens mål är att presentera en modell för direkt informationsöverföring mellan producenter och konsumenter genom livscykelanalys.

Beviljad finansiering 

400 000 sek

Projektperiod

2019-04-01 -- 2019-10-31

Projektledare

Kristina Brink, forskare Institutionen för Design Mittuniversitetet, telefon 070-521 13 36, e-post kristina.brink@miun.se

Anna-Sara Fagerholm, forskare Institutionen för Design Mittuniversitetet, telefon 070-293 64 26, e-post anna-sara.fagerholm@miun.se

Itai Danielski, forskare forskare Institutionen för ekoteknik och byggande Mittuniversitetet, telefon 010-142 87 16, e-post itai.danielski@miun.se

Anneli Kuusisto, utvecklare/strateg på Härnösands kommuns tillväxtavdelning, telefon 070-550 67 70, e-post anneli.kuusisto@harnosand.se

Läs mer i beslutsunderlagetLyssna