Utveckling av Fiskfoder inom Foodtech

Spara favorit

Sammanfattning av förstudien

Själva begreppet Foodtech handlar i stora drag om att via innovation och forskning utveckla livsmedelsbranschen till att bli mer hållbar. Den första förstudien handlar om att undersöka förutsättningarna för att producera fiskfoder i bioslam från massaindustri.

"Vi kommer att undersöka förutsättningarna för att producera fullvärdigt insektsprotein för utfodring av odlad fisk, säger projektledaren Mikael Gulliksson, forskare vid Mittuniversitetet. Målsättningen är att tillvarata näringsämnen i bioslam från regionens massaindustri och odla fluglarver som kan bli fiskfoder i slammet."

Bioslam är en förhållandevis homogen industriell restprodukt och den goda tillgången till råvaran i vår region är avgörande för att på längre sikt skala upp andra produktionsprocesser för framställning av protein, t ex på jästsvampar, växter och bakterier.

–  Vi ser att vår region kan vara med och utveckla en hållbar livsmedelsindustri vilket ger tillväxt och fler jobb i enlighet med ambitionerna i den nationella livsmedelsstrategin, säger Anneli Kuusisto, utvecklare/strateg på Härnösands kommuns tillväxtavdelning. Här finns stora möjligheter för branschöverskridande synergier, inte minst utifrån länets starka skogsbaserade industristruktur.

Beviljad finansiering 

140 000 sek

Projektperiod

2019-04-01 -- 2019-12-31

Projektledare

Erik Hedenström, professor Institutionen för kemiteknik Mittuniversitetet, e-post erik.hedenstrom@miun.se 

Mikael Gulliksson, forskare Institutionen för kemiteknik Mittuniversitetet e-post mikael.gulliksson@miun.se

Anneli Kuusisto, utvecklare/strateg på Härnösands kommuns tillväxtavdelning, telefon 070-550 67 70, e-post anneli.kuusisto@harnosand.se

Läs mer i beslutsunderlagetLyssna