Samarbetsavtal Sundsvalls kommun

Spara favorit Skriv ut 14 mar mars 2017
samverkansavtalet

Sundsvalls kommun och Mittuniversitet har ett samarbetsavtal för gemensam utveckling och tillväxt. Med våra respektive kunskaper, kompetenser och mål kan vi tillsammans stärka regionen och göra oss mer attraktiva för forskare, studenter och näringsliv.

Avtalet tecknades 2014. Det omfattar 30 miljoner kronor under perioden 2015-2017 där universitetet och kommunen satsar lika stora delar. Avtalet förnyades den 14 juni 2017 när nytt avtal skrevs under av rektor Anders Fällström och kommunalråd Peder Björk. Det nya avtalet omfattar 40 miljoner kronor under perioden 2018-2021. Läs mer i pressmeddelandet!

I menyn kan du ta del av några utvalda projekt. Du kan också se alla pågående och avslutade projekt inom samverkansavtalet hittills. Ambitionen är att förstudier och mindre avgränsade projekt ska kunna växlas upp och bli större forskningsinsatser där både näringsliv och externa finansiärer kan medverka. Projekt som KM2 och SMART är goda exempel på det.

Vi ska tillsammans vara goda aktörer för kunskapsspridning och ökad kompetens samt driva viktiga samhällsfrågor inom forskning och utbildning som skapar nytta för regionen.

Samarbetsavtalet handlar om att stimulera forskning som gör nytta. För samhälle, näringsliv och människor i Sundsvalls kommun.