Deva Timrå gymnasium

Spara favorit

Sammanfattning av förstudie

Dålig inomhusmiljö i grundskolor i Sverige verkar vara ett problem i många kommuner. DEVA (Design, Energi, Växter och Atrium för en hållbar inomhusmiljö) är ett koncept som syftar till att utforska design alternativ och utveckla möjligheterna att integrera gröna växter i skolornas inomhusmiljö. Hypotesen är att gröna växter integrerade i sådana miljöer kan förbättra inomhusmiljön genom fotosyntes, avlägsnande av luftburna partiklar och luftfuktning. Gröna växter kan också ge en naturkänsla som kan bidra tillbättre studiemiljö för eleverna och bättre arbetsmiljön för lärarna. Projektet är delat i tre arbetspaket: Design utveckling, undersökning av välbefinnandet och prestationsförmågan, och kontroll av Inomhusmiljön. Resultaten av detta projekt förväntas leda till en integrerad modell för DEVA kopplad till det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) på Timrå Gymnasium. Det kommer att kunna som kan nyttjas även vid andra skolor i kommunen och regionen om hur man förbättrar inomhusmiljön med kostnadseffektiva lösningar. Dessa lösningar förväntas även positivt påverka studieresultat och välbefinnande hos elever och lärare.

Syftet för Mittuniversitetet är att utveckla en integrerad modell för DEVA i skolor kopplad till det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)

 

Syftet för Timrå kommun är att utveckla en modell för att förbättra inomhusmiljön vid Timrå Gymnasium som kan tillämpas även vid andra skolor i Kommunen.

 

Beviljad finansiering

400 000 sek

Projektperiod

2019-01-01 -- 2020-12-31

Projektmedlemmar

Lena Lorentzen, Institutionen för Design Mittuniversitetet, e-post lena.lorentzen@miun.se

Lars-Åke Mikaelsson, Institutionen för Ekoteknik och hållbart byggande, e-post lars-ake.mikaelsson@miun.se

Itai Danielski, Institutionen för Ekoteknik och hållbart byggande, e-post itai.danielski@miun.se

Roger Åström, Timrå kommun, e-post roger.astrom@timra.se

Malin Rönnqvist, Timrå kommun, e-post malin.ronnqvist@timra.se

Läs mer i beslutsunderlagetLyssna