Forskningssamarbetet med Timrå i full gång

I slutet av förra året slöts ett avtal om samarbete mellan Mittuniversitetet och Timrå kommun för att stärka regionen och göra oss mer attraktiva för forskare, studenter och näringsliv. I veckan var det avspark och nu startar samarbetet på allvar. Runt 60 personer från båda organisationerna samlades för en rundvandring på Campus Sundsvall, möte med forskare och diskussioner om framtida forskningssamarbeten.

För Mittuniversitetet är det viktigt att forskningen ska vara verksamhetsnära och komma till nytta. Det är en av huvudtankarna med samarbetsavtalet mellan Mittuniversitetet och Timrå kommun som i onsdags hade en gemensam Kick off. 

- Vi har stora förhoppningar på samarbetet med Timrå kommun, säger Anders Fällström. Vi har båda mycket att vinna på en attraktivare region, det handlar om att locka studenter och forskare, men också om att vässa kompetensen så näringslivet i regionen behåller konkurrenskraften.

I och med samarbetet kan Timrå kommun utveckla den kommunala verksamheten med hjälp av Mittuniversitets forskare, som å sin sida får inspel till intressanta forskningsfrågor, finansiering av forskning och inte minst hjälp att utveckla bra nätverk med partners och miljöer för forskningsprojekten. Allt för att stärka regionens attraktivitet och konkurrenskraft.

"forskningen ska göra nytta, precis som det ska vara när forskning fungerar som bäst"

Sedan tidigare har Mittuniversitetet avtal med Sundsvalls och Härnösands kommuner, och samarbetet har visat sig mycket lyckat och givande för båda parter.

- När jag tillträdde som rektor för ett år sedan var det slående hur aktivt och framgångsrikt forskningssamarbetet med kommunerna var, något som är unikt för Mittuniversitetet. Ett tydligt fokus på att forskningen ska göra nytta, precis som det ska vara när forskning fungerar som bäst, menar Mittuniversitetets rektor Anders Fällström

Samarbetet med Timrå är redan nu i full gång. I förstudien Framtidens flygplats med fjärrstyrd flygtrafikledning arbetar forskningscentrum STC (Sensible things that communicate) tillsammans med Timrå kommun och Sundsvall-Timrå Airport för att skapa den framtida flygplatsen, där avancerad teknik kan komplettera flygplatspersonalens ordinarie arbete för att öka säkerhet, funktionalitet och användbarhet.  

I samarbetet mellan Mittuniversitetet och Timrå kommun har man pekat ut särskilda ämnesområden som särskilt intressanta. Det rör sig bland annat om bostäder och integration, e-tjänster och verksamhetsutveckling genom digitalisering.

Här hittar du mer information om Mittuniversitetets samarbetsavtal med Timrå kommun