3D visualisering i skolan

Vid Bergsåkers skola genomförs en förstudie som undersöker tredimensionell (3D) visualisering i matematikundervisning jämfört med traditionell undervisning. En förhoppning är att detta bara är början på hur forskningen kan hjälpa till att rigga en skola som lyckas få fler elever att nå kunskapskraven.

Skolarbete.jpg

Ett forskningsprojekt har nu inletts med en förstudie där alternativa lärandemetoder via ett digitalt läromedel testas och metoder av användarupplevelser för interaktiva visualiseringar tillämpas.

Projektet syftar till att ge kunskaper om 3D-visualisering inom matematikämnet och till att se om det finns skillnader i hur pojkar och flickor lär sig. I studien utvärderas traditionell undervisning jämfört med 3D-visualisering och hur teknik för användargränssnitt och visualisering med datorgrafik påverkar användarupplevelsen av verktyget. Förstudien ska användas som underlag för en vidareutvecklad studie inom ämnet.

Veronica Eriksson är NO- och mattelärare på Bergsåkers skola. Tillsammans med sjätteklassare deltar hon i förstudien där undervisningen i geometri under tre veckor sker på traditionellt sätt i en grupp, och med hjälp av 3D-visualisering (Sensavis) i en annan.

– Eleverna tycker att det har varit roligt och har engagerat sig i uppgifterna. Under projektets gång har eleverna diskuterat matte med sina klasskamrater, berättar Veronica Eriksson.

Veronica Eriksson är själv nyfiken på att utvärdera om eleverna lär sig mer med hjälp av de visuella 2D- och 3D-formerna, om programmet kan användas rakt av eller om detta mer är ett komplement till traditionell undervisning. I förstudien kommer också verktygets utformning att utvärderas.

Mårten Sjöström, professor i signalbehandling, är teknisk förstudieledare och förklarar:

- Det är både är intressant och meningsfullt att få studera om multidimensionell bildbehandling, och ökad möjlighet för eleverna att interagera under matematiklektioner kan hjälpa vissa grupper till bättre lärande. Vi räknar med att detta kommer att ge oss nya forskningsfrågor, ny kunskap och fler idéer för undervisningsverktyg som vi förhoppningsvis kan testa i framtida samarbetsprojekt mellan Sundsvalls kommun och Mittuniversitetet.

Lena Boström, professor vid avdelningen för utbildningsvetenskap vid Mittuniversitetet, har forskat om och länge intresserat sig för lärstrategier. Mot bakgrund av att matematikresultaten i Sundsvall ligger under genomsnittet i riket, tycker Lena Boström, som dessutom är pedagogisk förstudieledare, att det är angeläget att testa hur man kan bredda den pedagogiska repertoaren och få fler elever att upptäcka lärandets glädje.
– Människor lär sig på olika sätt och har olika strategier för lärande, något vi behöver beakta mer.

Lena Boström menar att förstudien kring 3D-visualisering kan ge viktig kunskap och förståelse för hur digitala hjälpmedel kan stärka undervisning och lärande, både för pojkar och flickor.

Slutrapport

Boström, L. , Sjöström, M. , Karlsson, H. , Sundgren, M. , Andersson, M. , Olsson, R. & Åhlander, J. (2018). Digital visualisering i skolan : Mittuniversitetets slutrapport från förstudien. Sundsvall : Mittuniversitetet 

Hämta slutrapporten Visualisering i skolan som PDF