Om 10 år kör alla bilar i Sundsvall på el. Landsbygdens idag så mörka vägar är upplysta. Regionen har en hel industri kring energikomponenter. Vi har gasellföretag inom superkondensatorer och grafenbläck.

Sundsvalls kommunavtalet
Smart Street Light. En av förstudierna bakom KM2 är utvärderingen om smart och grön gatubelysning. Ett mindre antal belysningsstolpar med IT-funktionalitet har satts upp och testas i Sundsvall. Stolparna drivs av sol, vind och termoelektrisk energi med lagring i miljövänliga superkondensatorer och med LED-lampor. Just nu pågår tekniska justeringar, även några nya stolpar är på väg att sättas upp. – Får vi till det här är det möjligt att förse landsbygden med gatubelysning. Våra gröna stolpar drivs utan anslutning till elnätet, de sköter sig själva, förklarar Håkan Olin.

Professor Håkan Olins framtidsvisioner är svindlande bra. Så håller han också ett 35 miljoner stort forskningsprojekt i sina händer.

– Tänk på alla kvadratkilometrar yta som pappersindustrin producerar. Tänk sedan att vi lägger ett tunt lager av nanomaterial ovanpå, säger Håkan Olin. Det är ett sätt att lagra energi som skulle lösa all världens energibehov.

I projektet KM2, som står för just kvadratkilometer, finns ett 30-tal forskare, 25 partnerföretag, Sundsvalls kommun, Länsstyrelsen i Västernorrland, Tillväxtverket, Energimyndigheten, Ånge kommun, KK-stiftelsen och Europeiska regionala utvecklingsfonden. Tillsammans utvecklar de innovationer inom grön energi.

Det handlar om utvinning, lagring och användning av energi. Utgångspunkten är att kombinera ny materialteknik med pappersindustrins produktionsprocesser. Sju delprojekt ingår som innefattar bland annat solceller, vindkraft, superkondensatorer och batterier.

– Ett viktigt delprojekt är det nya material- och innovationslaboratoriet som bland annat utrustas med ett högupplöst svepelektronmikroskop, berättar Håkan Ohlin.

Forskare Christina Dahlström är ansvarig för uppbyggnaden av labbet. Hon är mycket entusiastisk över de nya möjligheterna för regionens företag.

– Med det här mikroskopet kommer du in under skinnet på det mesta. För att karaktärisera material är det ovärderligt. Här går det också att knyta ihop studenter, forskare och näringsliv i en materialteknisk hub och mötesplats.

– Vi invigde labbet i april 2017, säger Christina Dahlström. Det har redan blivit väldigt populärt och är ett stort lyft för både forskning och näringsliv och jag hoppas att vi får många spin-off effekter i framtiden.

Håkan Olin tycker att det är viktigt för ett samhälle att satsa på forskning. När kunskapsnivåerna höjs ökar också tillväxten. Ju fler personer som till exempel kan använda ett elektronmikroskop, desto större chans till utveckling.

– Det kanske inte alltid blir nya produkter, men garanterat en massa ny kunskap att omsätta i andra sammanhang och i andra material.

Superkondensatorer

FSCN

Forskning pågår kring elbilar och möjligheterna att ta hand om och återanvända bromsenergin för att avlasta batteriet. Ett bilbatteri laddar långsamt, medan superkondensatorer laddar snabbt. Det gör att effekten från inbromsningar går att ta tillvara på ett helt annat sätt.

– Här finns stort intresse från elbilstillverkare och inom några år har Sundsvallsföretag produkter på marknaden, säger Håkan Olin.

KM2 Innovativ Grön Energi