Solenergi, gemensamma funktioner och medvetna val. Att bygga och bo hållbart kräver kunskap.

Sundsvalls kommunavtalet

Projektet Grönt boende utbildade familjer och byggherrar i hållbarhet för att stimulera ett ökat byggande av energieffektiva och kretsloppsanpassade hus. Bland annat innehöll projektet en seminarieserie på Mittuniversitetet där de intresserade familjerna fick fördjupa sig i ämnet. Resultatet är att fyra pilotfamiljer bygger klimatsmarta hus på tomter intill varandra i Sidsjön.

– Tomterna ligger i en trappning upp som följer marknivåerna, berättar Viveca Norberg på Sundsvalls kommuns stadsbyggnadskontor. De är vända mot söder för att det ska vara möjligt att ha solenergi.

Vissa delar i det gröna boendet blir gemensamma, bland annat sophantering och ett bioreningsverk. I övrigt handlar det mycket om att varje familj behöver ha en hög medvetenhet för att tänka och välja rätt. Meningen är att pilotfamiljerna ska fungera som ambassadörer för hållbart byggande och boende och kunna visa sina hem när husen är färdigställda.

xx