Kreativ vetenskap på Ljustadalens skola

Nya och kreativa lärmiljöer för 320 elever från förskoleklass till år 6. Utveckling av undervisningen i naturvetenskap och teknik. Motivation, engagemang och nya möjligheter för eleverna att nå sina mål.

FSCN
Förstudien Ljustadalens vetenskapare bygger på ett grundläggande antagande om att samskapande bidrar till en ökad känsla av delaktighet, ökad acceptans och ökat engagemang hos alla parter. En tvådelad studie ska genomföras under läsåret 2016/2017. Alla 320 elever och 80 medarbetare på skolan berörs.

Spännande saker är i görningen på Ljustadalens skola. Barn-och utbildningsnämnden har valt att satsa på ett Science center som ett sätt att öka studiemotivationen i ett område där eleverna ligger under genomsnittet när det gäller måluppfyllelse.

– En teknikgrupp är utsedd och har startat ett samarbete med Luleå Tekniska Universitet och Technicus, berättar Eva Nässén Carlsson som är specialpedagog på skolan.

De tidigare lokalerna för högstadiets no-ämnen byggs om. Spel, mysiga sittpuffar och mattemattor är bara några av de nya inredningsdetaljerna. Teman som X-box, LEGO Education och sagolik kemi ska ge eleverna kunskap och upplevelser på helt nya sätt. Forskare Anna-Karin Westman, som själv är lärare, kommer att vara en av följeforskarna i ett sidoprojekt kallat Ljustadalens vetenskapare. Syftet är att följa det arbete som sker på

skolan och dra lärdomar som sedan kan utveckla och inspirera andra skolor till liknande projekt.

– Vi genomför enkätundersökningar med eleverna och finns med i klassrummen för att göra observationer, förklarar Anna-Karin Westman. Lärarna i teknikgruppen kommer att skriva reflekterande loggböcker för att ge sin syn på vad som händer. Resultaten från hösten kommer sedan att ligga till grund för inriktningen på det fortsatta utvecklingsarbetet under våren. Så istället för att Science center enbart blir en punktinsats kommer projektet Ljustadalens vetenskapare att skapa fördjupad förståelse för själva arbetsprocessen.

– Lärarna och hela skolan är genuint intresserade och tar Science center-satsningen på största allvar, berättar Anna-Karin Westman. Nu kan vi studera framgångsfaktorerna och samtidigt koppla ihop andra trender kring naturvetenskapligt lärande med nationell grunddata.

– Det blir intressant att se vilken typ av lärprocesser som vi långsiktigt ska satsa på, fortsätter Eva Nässen Carlsson. Uppstarten av ett Science center på skolan ingår i en medveten satsning på Ljustadalen som samhälle.

– Allt hänger ihop, konstaterar Anna-Karin Westman.