Att regionala universitet har betydelse för regional utveckling är ett faktum. I Sundsvall lyfter vi den betydelsen genom ett samarbetsavtal mellan Mittuniversitetet och Sundsvalls kommun.

Samverkansavtalet

"Kommunens hållbara tillväxtstrategi och universitetets utvecklingsplan berör till viss del samma frågor. Genom samarbetsavtalet får vi båda ut konkreta resultat på kort tid. Möjligheter och utmaningar omvandlas till forskningsprojekt. Just nu har vi 25 olika studier på gång. En del är mindre koncentrerade förstudier, andra är större projekt med fler intressenter och finansiärer. Det handlar inte om rymdvetenskap eller 10-årig grundforskning utan om tillämpad forskning utifrån verkliga sammanhang här i Sundsvall.

För medarbetare på kommunen innebär samarbetsavtalet en kunskapshöjare. Jag tror också att vi blir mer attraktiv som arbetsgivare; att jobba hos oss kan ju innebära att vara en del av spännande forsknings- och utvecklingsprojekt. För sundsvallsborna vill vi visa kopplingen mellan universitetsvärlden och vardagslivet. Ett sådant exempel är forskningsprojektet som handlat om att mäta luftkvaliteten i staden. Via en visualisering av resultatet från olika mätpunkter kan du se hur dina val direkt påverkar utsläpp av till exempel koldioxid.

Samarbetsavtalet är viktigt. Kommunen och universitetet drar nytta av varandra och när vi verkar tillsammans blir effekten större. Vi gör oss attraktiva för studenter och näringsliv. Vi bidrar till tillväxt. "

Peder Björk, Kommunstyrelsens ordförande, Sundsvalls kommun

Susanna Öhman

Susanna Öhman, dekan HUV

"Jag är väldigt glad över kommunens engagemang för viktiga forskningsutmaningar. Det vi brinner för och det som kommunen brinner för kan vi nu försöka utveckla och förverkliga tillsammans."

Susanna Öhman, dekan Fakulteten för humanvetenskap (HUV), Mittuniversitetet

Hans-Erik Nilsson

Hans-Erik Nilsson, dekan NMT

"Genom att vi samordnar våra regionala resurser, kompetens, infrastruktur och pengar ökar vår förmåga att göra skillnad. Alla har ett behov att få arbeta med något meningsfullt. När vi får göra det växer vi som människor, organisationer och som samhälle. Att få arbeta med det meningsfulla bygger själv-känslan och det är en viktig del i att bygga upp en attraktivitet. Kommunavtalet skapar en plattform för kraftsamling med målet att öka vår gemensamma attraktivitet."

Hans-Erik Nilsson, dekan Fakulteten Naturvetenskap teknik och medier (NMT), Mittuniversitetet

Eva-Marie Blusi Tyberg

porträtt

"Kärnan i samarbetet är ett ömsesidigt beroende och en win-win situation. Sundsvalls utveckling som plats och Mittuniversitets utveckling hänger ihop. Istället för att göra separata saker koncentrerar vi insatserna och får mer pang för pengarna. Tillsammans kan vi skapa mer identitet kring regional kunskap som vi via forskningen kan föra ut på en internationell arena."

Eva Marie Blusi Tyberg, Avdelningen för strategisk samhällsutveckling, Sundsvalls kommun