När vi inledde vårt samarbete för drygt tre år sedan satte vi upp ett antal mål som skulle leda oss framåt i realiseringen av våra strategiska mål och göra både universitetet och kommunen mer attraktiv för studenter, boende och företag. När vi summerar den första avtalsperioden kan vi med stolthet konstatera att de mål och ambitioner vi hade för ögonen när vi startade har infriats.

Sundsvalls kommun

Vi har;
• startat upp ett drygt 40-tal förstudier och projekt
• möjliggjort rekrytering av forskare med spetskompetens till Mittuniversitetet
• skapat en modell för samverkan som fungerar och stärker lärandet mellan akademi och det offentliga
• fått ytterligare finansiering och uppväxling av de medel som vi gemensamt satsat under perioden. De har växlats upp drygt fem gånger, 30 miljoner kronor in från oss som partners, drygt 280 miljoner kronor in från andra finansiärer
• bidragit till utveckling av flera profilområden, bl a inom grön energi, skolan och lärmiljöer och smart samhälle, där vi t.ex. kan nämna uppbyggnaden av ett öppet Internet of Things-nät i Sundsvall som möjliggör insamlandet av data från olika mätpunkter runt om i staden.
• ökat attraktiviteten för universitet och kommunen vilket gör att fler ingenjörsstudenter söker sig till Mittuniversitetet

En effekt vi ser, men inte hade räknat med, är att i samarbetet mellan olika forskningsområden på Mittuniversitetet och olika delar av kommunens verksamheter så har människor med olika kompetenser hittat varandra och bidragit till ny kunskapsutveckling.

Utöver det som vi faktiskt kan mäta så har vi också skapat ett förtroende, och ett samarbetsklimat som visar att det går att jobba tillsammans, akademi och kommun, för att stärka och utveckla regionens attraktivitet. Det är kanske den viktigaste erfarenheten vi uppnått under avtalstiden och det är utifrån den vi nu tar oss an framtiden och dess utmaningar.

Vårt samarbetsavtal är unikt i Sverige, ingen annanstans kan vi se ett liknande samarbete mellan ett universitet och kommunerna i dess närhet. Vi har byggt upp ett snabbfotat nätverk av forskare, tjänstemän och företag som skapar nya möjligheter. Vi har ett starkt engagemang hos alla involverade, vi får ut resultat som är över förväntan och vi stärker attraktionskraften hos både region, näringsliv och lärosäte. Extra roligt är det naturligtvis att se att övriga kommuner i regionen har utvärderat våra resultat och nu följer efter och skriver egna samarbetsavtal med Mittuniversitetet. Det är bra för Sundsvall, regionens utveckling och för Mittuniversitetet.

Hans-Erik Nilsson och Susanna Öhman, dekaner Mittuniversitetet
Eva-Marie Blusi Tyberg, avdelningen för strategisk samhällsutveckling Sundsvalls kommun