Att leda mångkulturella grupper inom äldreomsorg i Sundsvall

Spara favorit

Det främsta syftet med denna studie är att undersöka kommunikationen mellan ledare och anställda med annan bakgrund än svensk på arbetsplatser, särskilt inom äldreomsorgen vid socialtjänsten i Sundsvall. Vidare ska förstudien ge insyn i hur dessa medarbetare integreras på arbetsplatsen. Förstudien är relaterad till den tidigare studien Hållbar organisering och Kommunikation för hållbar organisering. Dessutom är studien relaterad till Mittuniversitetets initiativ om att samla kunskap om inkludering och integration av medlemmar med andra kulturella bakgrunder än svenska, med stort fokus på trivsel, effektivitet, demokrati och hälsa på arbetsplatsen. 

Denna förstudie bidrar till ökad kunskap om kommunikation, interkulturell relation, organisationers arbetssätt och dynamik som har inflytande på enheternas arbetsmiljö och utveckling.

Ansvarig på Sundsvalls kommun är Silvia Sandin Viberg, socialdirektör och Karin Holmin, hemtjänstchef. Kontaktperson är Ann-Britt Nilsson, kommunikationsstrateg inom socialtjänsten.

Projektägare: Solange Hamrin, lektor Mittuniversitetet och Marianne Bergman Sundsvalls kommun
Projektperiod: 2016-08-01--2017-02-01

Projektresultaten presenteras i en rapport: Att leda mångkulturella grupper inom äldreomsorgenLyssna

Läs mer i beslutshandlingarnaLyssna