Duktkaraktärisering

Spara favorit

Lokalisering och karakterisering av fiberdukter

I dagsläget när man ska dra fiber utförs en provtryckning av fiberrör innan man blåser själva fibern för att se att röret inte läcker. Därefter blåser man in en radiosond som fastnar om en enskild böj är för tvär. Den ackumulerade effekten av flera böjar påverkar installationslängden avsevärd och det finns idag ingen bra metod för att mäta upp den. Utifrån detta behov ska Mittuniversitetet tillsammans med det kommunalägda bolaget ServaNet undersöka om man kan blåsa en sond med inbyggd accelerometer för att registrera avstånd och svängar. Data från denna sensor grovfiltreras inuti sonden med en mikroprocessor och lagras därefter i ett inbyggt minne. När sonden är framme kan data läsas ut och efterbearbetas för att så exakt som möjlig bestämma dukternas utbredning. Förstudien ska visa på hur bra det går att karakterisera en begravd installation genom att blåsa en sond med accelerometer för att sedan efterbehandla mätvärden. Utifrån utsträckningen ska de också utvecklas en modell som uppskattar blåsavståndet med utgångspunkt från förläggningen.

Projektägare Mittuniversitetet: Docent Kent Bertilsson och Rasmus Flodin Servanet Sundsvall Elnät
Finansiering: 250 000 kr (125 000 Miun och 125 000 Sundsvalls Kommun)
Projektperiod: 2016-02-01 - 2016-10-01

Läs mer i beslutsunderlagLyssna