Forma

Spara favorit

Projektet ska utreda förutsättningar för realisering av en designmiljö, som en del i en science park-miljö, för att stödja utveckling av prototyper för tjänster och produkter.

FORMA  är det första steget för att skapa en central del och ett viktigt verktyg i innovationssystemet. Uppgiften för FORMA är att underlätta för företag, akademi, offentlig verksamhet samt den enskilde individen att vidareutveckla en idé och/eller identifierat problem till test och verifierbara prototyper i ett format som är lämpligt för ändamålet (produkt, tjänst, miljö, process). Funktion som FORMA fyller är av yttersta vikt för att komma vidare från idéstadium till realiseringsfas.

Projektägare Åkroken Science Park: Magnus Sandebree
Projektledare Mittuniversitetet: Mikael Marklund NMT IND
Ansvarig Sundsvalls kommun: Eva-Marie Blusi Tyberg
Finansiering: 250 000 kr
Projektperiod: 2015-05-19-2015-09-30

Forma 1.1
Skapa funktionell prototypmiljö, ett distribuerat nätverk samt testa arbetssätt för prototypframtagning av produkt och tjänst. Förenkla realisering av en idé av en produkt och/eller idé till tjänst i en prototyp och på det sättet bidra till mer effektiv kommersialisering.

Projektägare: Mikael Marklund Mittuniversitetet och Mona Sundin Åkroken Science Park
Finansiering 550 000 sek
Projektperiod: 2016-05-01-2017-04-30