Gör frisk luft synlig

Spara favorit

Syfte med denna förstudie är skapa en visualiseringstjänst som illustrerar stadens luftkvalitet både över tid och i realtid. Förhoppningen är att kunna påverka medborgarna till ett miljömedvetet beteende som till exempel val av transportvägar. Målet är att förbättra Sundsvalls innerstadsmiljö. Denna förstudie kommer att främja utvecklingen av ett visualiseringscenter på Mittuniversitetet och hållbar tillväxt i Sundsvalls Kommun till 2021.

Förstudien kommer att sammanfatta resultaten i en plan för ett efterkommande huvudprojekt i arbetet för ett visualiseringscenter.

Projektägare: Prof. Mårten Sjöström
Ansvarig Sundsvalls kommun:  Björn Abelsson Sundsvalls kommun
Finansiering: 250 000 kr (125 000 kr Miun och 125 000 kr Sundsvalls Kommun)
Projektperiod: 2015-02-16 - 2016-05-31