Hållbar organisering

Spara favorit

Arbetsmiljökartläggning för hållbar organisering

Förstudiens syfte är att i samråd med kommunens företrädare bidra till utveckling av hållbara arbetsvillkor för kommunanställda. Fokus för studien är utveckling och pilottestning av en web-baserad arbetsmiljöenkät riktad till utvalda enheter inom Sundsvalls kommun. Enkäten tas fram utifrån ett unikt tvärvetenskapligt perspektiv. Enkäten ger en översiktlig lägesbeskrivning av verksamheten ur personalens perspektiv och möjliggör jämförelser mellan organisatoriska enheter. Klusteranalys tillämpas för att kunna identifiera arbetssituationer med likartad arbetsmiljö. Analysen visar vilka sammansättningar av arbetsmiljöfaktorer som är mer hälsofrämjande än andra. Resultaten kan ligga till grund för vidare studier men möjliggör även i sig riktade åtgärder som kan främja förekomsten av goda arbetsvillkor och därmed hälsa hos personalen och effektivitet i organisationen.

Sundsvalls kommuns HR-strateg Ulf Lindberg deltar i arbetet tillsammans med Forskningscentrum RCR (Risk och Kris), CER (Forskning om ekonomiska relationer) och FGV (Forum för genusvetenskap) vid Mittuniversitetet.

Forskningsgruppen består av:

Edith Andresen, universitetslektor, företagsekonomi, CER (projektledare)
Gustav Lidén, docent, statsvetenskap, RCR
Gunilla Olofsdotter, universitetslektor, sociologi, FGV
Heléne Lundberg, docent, företagsekonomi, CER
Malin Bolin, universitetslektor, sociologi, FGV

Projektägare: Edith Andresen Lektor Mittuniversitetet och Anna-Karin Johansson Sundsvalls kommun
Finansiering: 250 000 kr
Projektperiod: 2015-04-01– 2015-12-01