Hållbarhetsagenterna

Spara favorit

– En förstudie på Skönsmons skola i Sundsvall

I förstudien Hållbarhetsagenterna undersöker hur man med hjälp av öppen data och teknikdesign kan uppnå en mer hållbar lärmiljö. Med hjälp av hållbarhetsdata skapa förutsättningar för barn att agera hållbarhetsagenter i en digital värld. Såväl arbetsmetoden som det som det digitala verktyget samt medieproduktionen ska vara lättillgängliga och kommunikativa och skapa medvetenhet, vilja och tilltro till att ändrade handlingsmönster leder till miljömässig, social och ekonomisk tillväxt.

I förstudiegruppen ingår:
Katarina L Gidlund (projektledare/ Mittuniversitetet)
Anna-Karin Westman och Eva Jönsson (Barn- och utbildningsförvaltningen)
Johanna Örnehag (rektor Skönsmons skola)
Anna-Karin Unnis (lärare i 6 c)
Lisa Sällvin (Månster Design)
Robert Olofsson (Nordic Peak)
Mattias O’Nils (STC/Mittuniversitetet)
Marie Hallén (Medieladan).

Projektägare Mittuniversitetet: Katarina Lindblad-Gidlund
Finansiering: 250 000 kr (125 000 kr Miun och 125 000 kr Sundsvalls Kommun)
Projektperiod: 2014-12-01-2015-09-01

Läs mer om HållbarhetsAgenterna