Kartläggning av kommunikationsfaktorer för hållbara organisationer

Spara favorit

Målet är att ta fram ny kunskap om kommunikationsfaktorer som påverkar organisering och verksamhetsutveckling, vilka kan såväl underlätta som hindra arbetet mot en hållbar arbetsmiljö. Utveckla rekommendationer specifikt för Sundsvalls kommun.

Projektansvarig: Cathrin Johansson, professor Mittuniversitetet och Anna-Karin Johansson Sundsvalls kommun
Projektperiod: 2016-01-18--2016-06-30