Kulturella uttrycksformer för lärande och kommunikation

Spara favorit

Syftet med förstudien är att implementera och genomföra arbete med kulturella och estetiska uttrycksformer som ett led i att utveckla Mittuniversitets lärarprogram. En del av projektet, arbete med film, genomförs i förskollärarprogrammets första termin i kursen UVK I, Utbildningsvetenskaplig kärna. Målbilden är att arbetet sedan kan fortsätta och fördjupas i övriga kurser och lärarprogram.

Projektägare Mittuniversitetet: Catarina Arvidsson lektor Mittuniversitetet och Maria Grönfeldt Thörnberg Scenkonst Västernorrland
Projektperiod: 2016-08-20--2017-01-30