Ljustadalens vetenskapare

Spara favorit

Syftet med förstudien Ljustadalens vetenskapare är att bidra till utvecklingen av nya och kreativa lärmiljöer vid Ljustadalens skola. På skolan går utvecklingsprojektet under namnet Ljustadalens Science Center, och denna förstudie följer och vidareutvecklar det projektet. Ljustadalens vetenskapare är en tvärvetenskaplig förstudie som knyter samman forskare i data- och systemvetenskap och naturvetenskapernas didaktik med praktiskt pedagogiskt arbete. Syftet är att bidra till utvecklingen av nya och kreativa lärmiljöer inom teknikundervisningen i grundskolan. Lärmiljöerna ska bidra till att öka studiemotivationen och måluppfyllelsen för eleverna.

Projektägare Mittuniversitetet: Olof Nilsson, universitetslektor
Representant från Sundsvalls kommun: Anna-Karin Westman, Centrum för kunskapsbildning Sundsvalls kommun
Medverkande: Ljustadalens skola, Teknikgruppen
Finansiering: 355 000 sek
Projektperiod: 2016-08-24 -- 2017-06-30

Läs mer i beslutshandlingarnaLyssna