Mellanvalsdemokrati - ett medborgarperspektiv

Spara favorit

Projektet ska ur ett medborgarperspektiv systematiska utvärdera hur stor efterfrågan på olika former för direkt deltagande i demokratiska beslutsprocesser är bland
kommuninvånarna samt vilka former av deltagande som föredras av olika grupper av invånare.

Projektägare: Åsa von Schoultz professor Mittuniversitetet och Hans Wreber Sundsvalls kommun
Projektperiod: 2016-04-25--2017-01-31