Nya metoder för investeringsanalys i offentligt ägda bolag

Spara favorit

- En fallstudie av Sundsvalls logistikpark

Syftet med förstudien är att studera tillämpbarheten i metoderna "reala optioner" och "multikriterieanalys" för att kunna värdera nyttan med investeringar i reella tillgångar på ett mer rättvisande sätt än sedvanliga metoder som fokuserar på finansiell återbäring. Mer specifikt ska värderingen förutom det direkt finansiella perspektivet även inkludera miljövinster och ta hänsyn till att flexibla lösningar är bättre än låsta då framtiden är osäker. med tillämpbarhet menas både metodernas egenskaper och förmåga att värdera investeringar från ett teoretiskt perspektiv, samt avnämarnas och deras verksamhets förmåga att effektivt tillämpa dem.

Projektägare Mittuniversitetet: Docent Aron Larsson och Carina Sandgren Sundsvalls Logistikpark
Finansiering: 254 000 kr (127 000 kr Miun och 127 000 kr Sundsvalls Kommun)
Projektperiod: 2015-02-01 - 2016-02-16