PreSmart

Spara favorit

Syftet med PreSmart är att etablera kunskap kring nya kommunikationsstandarder för Internet of Things-nätverk.

Förstudien ska leverera en rapport om hur ett trådlöst sensornätverk ska implementeras i centrala delarna av Sundsvall. Rapporten ska bygga på experimentella data och utgå ifrån teknikens prestanda. Det kan röra sig om stora områden utomhus som täcks av en trådlös accesspunkt och vad krävs för att sensorer inomhus ska kunna koppla upp sig?

Projektägare Mittuniversitetet: Prof. Bengt Oelmann
Ansvarig Sundsvalls kommun: Kristin Eriksson, miljödirektör
Finansiering: 250 000 kr (125 000 kr Miun och 125 000 kr Sundsvalls Kommun)
Projektperiod: 2015-09-01 - 2015-12-31

Läs mer i beslutshandlingarnaLyssna