Rötbar och våtstark matavfallspåse

Spara favorit

Förstudien ska studera material för produktion av matavfallspåsar som tål fukt och väta med höga miljöprestanda. Förstudien ska också studera lämplig design för matavfallspåsar som funkar bra i biogasanläggningar och kan vara ett alternativ till dagens fossilbaserade plastpåsar eller bioplastpåsar. Ett nytt miljöanpassat material tillsammans med en väl designad produkt kommer att skapa ett ekonomiskt värde för de kommuner som samlar in matavfall. Det kommer också att skapas kommersiella värden för de företag som producerar material och påsar.

Det primära målet är att finna egenskaper för att tillverka ett våtstarkt pappersbaserat material utan tillsatser av kemikalier, där råvaran utgörs av massa från svensk skog. Det framtagna materialet ska vara konkurrenskraftigt med de matavfallspåsar som finns på marknaden idag men tillverkade med högre resurseffektivitet och mer hållbart ut miljösynpunkt.

Det sekundära målet är att försöka utveckla designen av matavfallspåsarna så att de kanske kan få fler användningsområden. Utformningen av påsen kommer också att ställa krav på materialet. Olika förslutningsmekanismer och ev handtag kan kräva särskilda materialegenskaper.

Genom denna förstudie kan samarbetet mellan kommunen och forskningen inom högutbytesmassa komma till nytta och utvecklas för nya behov och ändamål.

Projektgrupp:
Gunilla Pettersson, forskare vid FSCN Mittuniversitetet
Sven Norgren, forskare vid FSCN Mittuniversitetet
Hans Höglund, forskare vid FSCN Mittuniversitetet
Bertil Carlsson, Biogas i Mellannorrland AB
Jonas Strandberg, MittSverige Vatten och Avfall AB

Projektperiod: 2017-04-01 -- 2017-12-31

Beviljad finansiering: 400 000 sek

Läs mer i beslutsunderlagLyssna

Projektet har växlats upp med ERUF medel till ett större forskningsprojekt vid FSCN forskningscentrum där kommunavtalet är medfinansiär.