Stärkt beställarkompetens i projektet Grönt Boende

Spara favorit

Syftet med projektet är att medverka till ökad efterfrågan på hus med höga miljöprestanda, uthålliga hus, genom ökad beställarkompetens hos intresserade familjer.

Det är viktigt att utveckla kunskap inom "grönt boende" i regionen och resultatet av förstudien måste kunna användas för att utveckla framtida processer inom området. För Mittuniversitetet är området av stor betydelse och det är viktigt att samla kompetenser från olika områden för att tillsamans bli framgångsrik och kunna utveckla forskning och kunskap.

Tillsammans med Sundsvalls kommun har vi drivit projektet Grönt Boende. Vår del av projektet handlade om att utbilda familjer för att lättare kunna vara beställare och köpare vid produktion av hus med höga miljöprestanda. Vi genomförde en seminarieserie under våren 2015.

Projektstarten filmades och du kan se startseminariet här på webben.

Läs mer om Grönt Boende

Följ Grönt Boende på Facebook

Sundsvalls kommun om Grönt Boende

Hämta rapporten Grönt BoendeLyssna

Projektägare Mittuniversitetet: Dr Olof Björkqvist, Lars-Åke Mikaelsson, Lena Lorentzen
Ansvarig Sundsvalls kommun: Viveca Norberg Stadsbyggnadskontoret
Finansiering: 200 000 kr (100 000 kr Miun och 100 000 kr Sundsvalls Kommun) Projektperiod: 2014-12-01 - 2015-12-31