Student Living Lab

Spara favorit

Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för uppbyggnaden av två studentbyar som är en futuristisk labbmiljö, exponerar värdet av ung kompetens, inspirerar till nya lösningar för en attraktiv livsmiljö samt stödjer kommunala utvecklingsstrategier.

Student Living Lab ska vara ett testområde som från börjat är designat för kontinuerlig förändring. Möjligheter som kommer från pågående och ännu okända samhällstrender ska kunna testas och utvärderas i denna miljö. I den föränderliga bostadsmiljön kan man visa, testa och inspireras av boendelösningar men även andra behov som kan kopplas till en unik miljö med tydlig ung profil.

En framgångsrik etablering av Student Living Lab skapar nytta för många aktörer i regionen; universitetets forskare och studenter, etablerade och nya företag, Sundsvalls- och Östersunds kommuner, kommunala och regionala utvecklingsinitiativ som Peak Innovation och BioBusiness Arena.

Bostäder som förändras

Bostadsmiljöerna planeras i Östersund och Sundsvall. Målet är att stimulera kreativitet, företagsamhet, kunskap och skapa attraktiva områden för studenter. Det blir en mötesplats för nya idéer, forskare och entreprenörer.  Ambitionen är att byarna ska ha en tydlig ung profil. Det är nödvändigt att skapa en struktur för ständig förnyelse av platserna. Det är lämpligt att husen på platsen kan definieras som "Attefallshus" så att de efter några år kan flyttas från studentbyarna till nya ägare. På så sätt får vi en unik boendemiljö som förändras kontinuerligt.

Läs mer i foldernLyssna

Projektägare Mittuniversitetet: Lektor Olof Björkqvist
Ansvarig Sundsvalls kommun: Hans-Åke Oxelhöjd
Finansiering: 200 000 kr (100 000 kr Miun och 100 000 kr Sundsvalls Kommun) Projektperiod: 2015-08-15 -- 2017-06-30