Testinstallation av digitaliserade vattenmätare

Spara favorit

Syftet är att undersöka om den utvecklade mätaren kan användas för att genomföra en kunddriven digitalisering av vattenmätare. Målet är att svara på frågan om den utvecklade mätmetoden baserad på en kameralösning kan möjliggöra en kunddriven digitalisering av vattenmätare. detta sker genom att säkerställa att:

- Lösningen har kundfokus- Har lång batteritid (upp till 12 år)
- Är en öppen lösning
- Har en enkel koppling mot internet
- Klarar heterogena kunder företagskunder och privatkunder)
- Säkerhetsställa mätvärden för lösningen

Projektägare: Prof. Mattias O'Nils och Micael Löfqvist VD MittSverige Vatten
Finansiering: 280 000 kr (140 000 kr Miun och 140 000 kr Sundsvalls Kommun)
Projektperiod: 2015-03-01 - 2016-06-01