BioRem Fiber

Spara favorit

Inom forskningsprojektet BioRem Fiber är målet att utveckla marknadsanpassad miljöteknik för att sanera fiberbankar längs Västernorrlands kust med hjälp av svamp, växter och bakterier, så kallad bioremediering.

Fiberbankarna har bildats genom utsläpp av förorenat processvatten från trä- och massaindustri och innehåller miljöfarliga tungmetaller och organiska miljögifter. Fiberbankarnas giftiga innehåll har kartlagts av bland andra Länsstyrelsen i Västernorrland och Sveriges geologiska undersökning och nu behöver nästa steg ta vid. En konkret åtgärd är att bygga en pilotanläggning där fibermaterialet avgiftas från tungmetaller och miljögifter, så att det sedan kan nyttiggöras.

"Projektet ska bidra till en hållbar miljö samtidigt som processer utvecklas för att transportera upp materialet för avgiftning eller för behandling på plats. Vi genomför projektet i samarbete med näringslivet och genom att ligga i framkant i forskning och utveckling ska det också resultera i att företag i regionen tar en ledande position med sitt miljöarbete, vilket kan öka deras omsättning och skapa nya arbetstillfällen", säger Erik Hedenström, professor i organisk kemi vid avdelningen för kemiteknik på Mittuniversitetet.

Projektet medfinansieras med stöd från samverkansavtalet för Sundsvalls kommun.

Övriga finansiärer är Region Västernorrland, EU regionala utvecklingsfonden, Timrå kommun och Mittuniversitetet.

Beviljad finansiering från samverkansavtalet med Sundsvalls kommun

1 200 000 sek

Projektledare

Erik Hedenström, professor organisk kemi Mittuniversitetet, epost erik.hedenstrom@miun.se, telefon 010-1428729

Ansvarig Sundsvalls kommun

Sven-Åke Westman, epost sven-ake.westman@sundsvall.se, telefon 060-191266

Läs mer om projektet på www.miun.se/bioremfiber