KM2 Innovativ grön energi

Spara favorit

Vid forskningscentrum FSCN och STC drivs forskningsprojektet KM2 - Innovativ grön energi. Inom detta forskningsprojekt drivs delprojektet Grön vägbelysning på lika villkor tillsammans med gatuavdelningen vid Sundsvalls kommun och relevanta företag.

Målet med delprojektet Grön vägbelysning på lika villkor är att ta fram en "Norrlandsstolpe" som drivs av sol, vind och termoelektrisk energi med lagring i miljövänliga superkondensatorer och där LED-lampor står för belysningen. Belysningsstolparna kommer att designas för att drivas utan anslutning till elnätet. Det är därigenom ekonomiskt möjligt att ge landsbygden vägbelysning på lika villkor som i staden, samtidigt som det bidrar till tryggare och miljövänligare värld och ger möjligheter för innovativ regional industri.

Projektägare Mittuniversitetet: Prof. Håkan Olin
Ansvarig Sundsvalls kommun: Maria Cruzander
Finansiering: 2 850 316 kr (1 425 158 kr Miun och 1 425 158 kr Sundsvalls Kommun)
Projektperiod: 2016-06-01--2018-12-31