Smarta samhällen

Spara favorit

Det övergripande syftet med forskningsprojektet Smarta samhällen är att bidra till ett mer hållbart samhälle och öka regionens attraktions- och konkurrenskraft genom att bli nationellt ledande på tjänster för smarta samhällen genom att vidareutveckla Mittuniversitetets forskning inom sensorteknologi, inbyggda system, kommunikationsteknik och distribuerad mätteknik.

Målet är att stärka Sundsvalls och Mittuniversitetets position och profilering inom smarta samhällen. Ett av landets första testnätverk baserade på specifik teknologi för Internet of Things ska sättas upp och demonstratorer för att mäta luftkvalitet och övervaka olja i dagvatten är framtagna och testade i operativ miljö. Demonstratorerna är framtagna i nära samverkan med företag i regionenen och anslutna till IoT-nätverket.

Projektägare Mittuniversitetet: Prof. Mattias O'Nils
Ansvarig Sundsvalls kommun: Kristin Eriksson, miljödirektör
Finansiering: 2 000 000 kr (1 000 000 kr Miun och 1 000 000 kr Sundsvalls Kommun)
Projektperiod: 2016-06-01 -- 2018-12-31