Hälsofrämjande kommunikation på en arbetsplats

Spara favorit

Vi kommer att undersöka kommunikationens roll för att främja en bra arbetsmiljö och medarbetarhälsa. Tidigare forskning har visat att det finns samband mellan väl fungerande intern kommunikation, kommunikativt ledarskap och en god arbetsmiljö och medarbetarhälsa. Sundsvalls kommun har stora utmaningar i form av höga sjuktal och kostnader för ohälsa bland personalen. I Sundsvalls kommun pågår projektet Hållbart arbetsliv som syftar till att göra chefer och medarbetare mer medvetna om hälsofrämjande faktorer i arbetslivet.

Förstudien undersöker organisationen på en arbetsplats i Sundsvalls kommun, före, under och efter de särskilda insatserna.

Projektledare: Catrin Johansson, professor vid Mittuniversitetet, Demicom

Projektansvarig från Sundsvalls kommun: Anna-Karin Johansson, projektledare för Hållbart arbetsliv

Projektperiod: 2017-01-30 -- 2018-12-31

Beviljad finansiering: 500 000 sek

Läs mer i beslutshandlingarnaLyssna