Resultatstyrning för ökad medborgarnytta

Spara favorit

Sundsvalls kommun utvecklar sin styrmodell mot ett ökat fokus på resultatstyrning. Det innebär att styrningsåtgärder ska bygga på bra analyser av faktiska, uppnådda resultat hos medborgaren/brukaren. Kommunen vill genom förenkling, tydlighet och bra analyser nå en bättre resultatstyrning. Ett viktigt verktyg är samtal om verksamhetens resultat. Därför vill Sundsvalls kommun tillsammans med avdelningen för kvalitetsteknik och maskinteknik undersöka vilka arbetssätt för resultatstyrning som kan påverka organisationskulturen och värdeskapandet till medborgare/brukare. Syftet med förstudien är att utöka och förstärka arbetssättet med resultatstyrningen i Sundsvalls kommun. Med resultatstyrning menas ett styrningssätt som bidrar till att mer värde levereras till medborgare och brukare. För att uppnå ökat värde för medborgare och brukare krävs ett nytt arbetssätt för dialog kring resultat mellan politiker och tjänstemän, där styrningen utgår från faktiska, uppnådda effekter hos sundsvallsborna.

Projektgrupp

Ingela Bäckström, Kvalitets- och miljöteknik Mittuniversitetet
e-post ingela.backstrom@miun.se, telefon 070-257 62 23

Pernilla Ingelsson, Kvalitets- och miljöteknik Mittuniversitetet
e-post pernilla.ingelsson@miun.se, telefon 070-247 65 43

Christer Hedlund, Kvalitets- och miljöteknik Mittuniversitetet
e-post christer.hedlund@miun.se, telefon 070-882 93 21

Karin Nyman, Sundsvalls kommun
e-post karin.nyman@sundsvall.se, telefon 070-686 15 35

Leena Utterström, Sundsvalls kommun
e-post leena.utterstrom@sundsvall.se, telefon 070-190 22 44

Beviljad finansiering

302 000 sek

Projektperiod

1 september 2018 - 1 mars 2019

Läs mer i beslutsunderlaget.Lyssna