Berättelser om det moderna

Spara favorit

Berättelser om det moderna - En pilotstudie av vykortssamlingar vid Sundsvalls musem

Vi förknippar gärna sociala medier med något som är unikt för vår digitala tid. Men kommunikation via sociala medier förekom redan för hundra år sedan genom vykortet som då introducerades som ett nytt sätt att kommunicera snabbt och enkelt. Vykortet har mycket gemensamt med dagens sociala medier: det distribuerades snabbt (postutdelning 6–8 gånger per dag förekom), textutrymmet var begränsat, vykortet bestod av både bild och text, språkformen var enkel och nya förkortningar introducerades. I det planerade projektet "Berättelser om det moderna". Vykort som socialt medium vid industrisamhällets genombrott 1900–1920" kommer vykort att utgöra huvudmaterialet. I denna förstudie kommer en mindre pilotstudie att genomföras för att säkra projektets teoretiska och metodologiska bas. Projektet är ideologikritiskt och studerar framförallt vykortens identitetsskapande funktion. Vilken bild av nation och region i Sverige bidrar vykorten till att skapa? Hur representeras nationell och regional identitet på vykortets bild och i vykortets skrivna budskap? Projektets frågeställningar riktas också mot det sammanhang där vykortet ingick: vykortets förutsättningar, hur vykortet mottogs, vykortspraktikens aktörer och vykortets skriftkonventioner. Den studerade tidsepoken är de två första decennierna av 1900-talet i tre regioner: Medelpad, Jämtland och Österbotten. En förutsättning för att pilotstudien ska kunna genomföras är att vykortsmaterialet tillgängliggörs och förbereds för forskning. Vykort vid Sundsvalls museum kommer därför att digitaliseras och systematiseras. Samlingarna kommer också att kompletteras med en privatsamlares topografiska vykort över Medelpad, totalt handlar det om ca 12 000 vykort. Vykorten skannas och registreras i den digitala databasen "Digitalt museum" där de blir allmänt tillgängliga. Digitaliseringen genomförs 2018–2019. I anslutning till projektet kommer en utställning med vykort från regionen att presenteras på Sundsvalls museum i samband med 400-årsjubileet år 2021. Den totala kostnaden för materialbearbetning, planering och genomförande av pilostudien beräknas till 439 000 kronor.

Projektledare

Ann-Catrine Edlund, professor avdelningen för Humaniora Mittuniversitetet
e-post ann-catrine.edlund@miun.se, mobil 010-142 81 89
Lena Nygren, Sundsvalls Museum
e-post lena.nygren@sundsvall.se, mobil 070-665 09 66

Projektets referensgrupp

Johanna Åkerlund, Varumärkesstrateg Sundsvalls kommun

Beviljad finansiering

439 000 sek

Projektperiod

1 september 2018-30 juni 2019 

Läs mer i beslutsunderlagetLyssna