Flexibla och interaktiva utställningar

Spara favorit

Förstudien syftar till att undersöka hur Sundsvalls Museum kan förnya sina utställningar med utgångspunkt i visualiseringen av innehållet samt hur detta kommuniceras. Genom att kombinera visualiseringsteknik och designmetodik vill vi hitta framgångsfaktorer för skapandet av flexibla, interaktiva utställningar där tekniken sömlöst integreras i kulturupplevelsen och gör utställningarna mer kommunikativa, bildande och tillgängliga för en mångfald av besökare. Förstudien kommer särskilt fokusera på Sundsvalls museums utställning Hövdingen i Högom. Detta för att utställningen i dess nuvarande form är 25 år gammal och en ny produktion av den planeras.

Förstudien utgör också en del i arbetet mot visionen att skapa en mötesplats för de aktörer i Mellannorrland som har ett intresse och ser nytta av design, interaktion och visualisering i sin egen verksamhet. Den syftar därför också till att bidra till att ge underlag för inriktningar, förutsättningar, och forskningsfrågor inför en större strukturfondsansökan.

Projektperiod

2018-01-01 -- 2018-05-31

Förstudieansvariga

Mattias Andersson, Designavdelningen Mittuniversitetet
Daniel Eklund, Sundsvalls museum, Sundsvalls kommun
e-post daniel.eklund@sundsvall.se, telefon 060-191802

projektbudget

400 000 sek

Läs mer i beslutsunderlaget.Lyssna