Heltid som norm - en arbetstidsmodell för hållbara arbetsvillkor inom välfärdsektorn?

Spara favorit

Sammanfattning av förstudie

Förstudiens övergripande syfte är att studera hur införande av arbetstidsmodell "85/10/5" för heltid inom socialtjänsten inverkar på ingående verksamheter ur ett organisations- och individperspektiv. Arbetstidsmodellen innebär att heltid uppnås genom att varje tjänst utformas med 85% tjänstgöringsgrad på den egna arbetsplatsen, 10% som vikarie på egen eller andra arbetsplatser, och 5% ägnas åt kompetensutveckling. Därmed blir det fler personer dagligen på plats.
Förstudien innebär genomförande av följande aktiviteter;
• en förmätning av arbetsmiljön hos anställda och chefer vid deltagande arbetsplatser via enkät
• intervju med enhetschef vid respektive arbetsplats om organisatoriska förutsättningar, deras arbetsvillkor och erfarenheter av införande av arbetstidsmodellen
• gruppintervjuer vid varje deltagande arbetsplats om anställdas arbetssätt och erfarenheter av införandet av arbetstidsmodellen för verksamhetens utförande.
• en eftermätning av arbetsmiljön hos anställda och chefer vid deltagande arbetsplatser via enkät
• återrapportering till deltagande arbetsplatser
• redogörelse av samtliga analyser, slutsatser och rekommendationer i slutrapport

Målet med förstudien är att bidra med kunskap om konsekvenserna av införandet av heltid som norm inom socialtjänsten, samt utvärdera heltidsmodellen i relation till kommunens uppsatta mål. Resultaten från förstudien kommer att användas vid införande av heltid som norm på andra arbetsplatser inom kommunen.

Studien genomförs under perioden 1 maj 2018 - 31 maj 2019 till en total kostnad av 597 435 kr och resultaten kommer att utgöra en del av en större forskningsansökan till Forte.

Projektledare

Beviljad finansiering

600 000 sek

Projektperiod

2018-05-01 -- 2019-06-30

Läs mer i beslutshandlingenLyssna