Stärka ungdomars välmående och psykiska hälsa SAW I

Spara favorit

Syftet med förstudien är att testa en hälsofrämjande multidimensionell utbildningsintervention bland årskurs 1 elever i gymnasieskolan. Interventionen fokuserar på att främja psykisk hälsa och välbefinnande för att på så sätt öka förmåga till inlärning, koncentration och måluppfyllelse. Skolframgång är en av de viktigaste hälsofaktorerna och en stark skyddsfaktor för att förebygga psykisk ohälsa, utanförskap och kriminalitet. Ju tidigare utbildningskedjan bryts desto sämre framtidsutsikter.

Projektägare Mittuniversitetet: Lisbeth Kristiansen  Mittuniversitetet och Eva Jönsson, Kristina Berglund, Mikael Öst Sundsvalls kommun
Projektperiod: 2016-05-01--2018-02-15