Tillitsbaserad Digitalisering

Spara favorit

Sammanfattning av förstudie

Syftet med föreslaget projekt är att utmana och vidareutveckla de metoder som finns inom digital utveckling genom att låta en tillitsbaserad styrmodell som Skönsmomodellen vara vägledande i utvecklingen av digitala stöd. Här finns ett stort behov inom såväl forskningen som praktiken att ta nästa steg och utmana existerande metoder som har en tendens att trots goda intentioner låta digitaliseringen (teknikutvecklingen) överordnas professionen. Den primära målgruppen är brukare inom äldreomsorgen som har ett beslut om en insats och utgångspunkten är att genom att underlätta och stärka arbetet för personalen så ges det bättre förutsättningar för målgruppens upplevelse av kvalitet än om digitaliseringsarbetet av personalen upplevs som en resurskrävande pålaga som inte ses som meningsfullt. 

 

Projektledare

Katarina L Gidlund, professor Mittuniversitetet, telefon 010-142 89 21, e-post katarina.l.gidlund@miun.se

Caroline Wallmark, projektmedarbetare Mittuniversitetet, telefon 010-142 89 73, e-post caroline.wallmark@miun.se

Silvia Sandin Viberg, Sundsvalls kommun, telefon 060-191186, e-post silvia.sandin.viberg@sundsvall.se

Katarina Tjernblom, Sundsvalls kommun, telefon070-243 95 00, e-post katarina.tjernblom@sundsvall.se

Projektperiod

2019-08-19 -- 2019-12-15

Beviljad finansiering

464 900 sek

Läs mer i beslutsunderlagetLyssna