Utveckling av e-hälsoverktyget PRISMcc för att stödja egenvård och livshantering bland äldre

Spara favorit

Sammanfattning av förstudie

Många äldre lever med multisjuklighet, två eller flera sjukdomar, vilket medför lägre livskvalitet, högre sjukvårdsanvändning, och större risk för sjukdomsförsämring. Egenvård och livshantering är dagliga handlingar personer gör för att leva ett bra liv trots sjukdom, exempelvis medicinering, anpassad aktivitet eller användning av hjälpmedel. Genom att ge stöd för egenvård och livshantering för äldre med multisjukdom kan dessa leva mer självständigt, uppleva mer välmående och utnyttja mindre sjukvård. E-hälsa är en unik möjlighet att öka tillgänglighet och delaktighet för patienter och brukare.

Vår internationella forskargrupp (Sverige och Canada) i samarbete med Sundsvalls kommun, patientföreningar och via konsultstöd avser att utveckla ett e-hälsoverktyg som kan hjälpa vårdpersonal att individanpassa stöd för egenvård.

Syftet med den aktuella studien är att undersöka klinisk relevans och användningsområden för ett e-hälsoverktyg vilket ger viktig information för att starta upp och anpassa utvecklingsprocessen.

e-hälsoverktyget heter Patient Reported Inventory of Self-Management on Chronic Conditions (PRISMcc). Målet är att hjälpa vårdpersonal att individanpassa stödet till multisjuka äldre.

 

Förstudieledare Mittuniversitetet

Åsa Audulv, avdelning omvårdnad
Eva Dannetun, avdelning omvårdnad

Projektledare Sundsvalls kommun

Markku Paanalahti, e-post markku.paanalahti@sundsvall.se
Anders Engelholm, e-post anders.engelholm@sundsvall.se

Beviljad finansiering

500 000 sek

Projektperiod

25 juni 2018 - 28 feb 2020