Design för hållbart lärande på Kulturmagasinet

Spara favorit

Barnkultur. teknik och hållbarhet

Förstudien syftar till att utveckla ny kunskap om hur museer kan planera och utforma pedagogiskt anpassade lärmiljöer kring arbete med barnkultur, hållbarhet och teknik som är väl lämpade för barns och ungas behov och förutsättningar. Den syftar även till att utveckla verktyg som kan förbättra för lärares möjligheter i att nyttja museet som lärandemiljö i den vardagliga  undervisningspraktiken. Målbilden för förstudien är att den ska bidra till samverkan, kunskapsutveckling och kompetensväxling mellan Mittuniversitetet och Sundsvalls museum. Avsikten är att förstudien  också på längre sikt ska bidra till ett mer formaliserat  samarbete  mellan  universitet,  museum  och  verksamma  lärare, liksom mellan olika forskare vid universitetet. Ytterligare ett mål är att genom denna förstudie kunna utveckla tanken runt en variant av  de didaktiska labb som en gång var tänkta att stärka och göra lärarutbildningen vid Mittuniversitetet unik i sitt slag som  en modern lärarutbildning. Att lärarutbildningen faktiskt  designar undervisningen med de olika kommunikationsytor  och läranderum som, enligt senaste forskningen om hur lärande kan betraktas och äga rum, krävs för att förbereda dagens lärare för sitt uppdrag. Detta skulle även skapa stora möjligheter att utveckla den forskningsanknytning som  lärarprogrammen vid Miun är i så stort behov av. 

Förstudieansvariga

Sofia Bergström Eriksson, UTV Mittuniversitetet, e-post sofia.eriksson@miun.se, telefon 070-620 28 57

Annika Hellman, UTV Mittuniversitetet, e-post annika.hellman@miun.se, telefon 010-142 82 25

Daniel Eklund, Sundsvalls Museum, e-post daniel.eklund@sundsvall.se

Beviljad finansiering

450 000 sek

Projektperiod

1 mars 2019 - 29 feb 2020

Läs mer i beslutsunderlagetLyssna