Digitaliseringsagenterna

Spara favorit

Projektbeskrivning

Förstudien har tre ansatser; att

  1. bidra till digitaliseringsforskningen i Forum för Digitalisering, FODI, på Mittuniversitetet, genom att ta hjälp av en minoritetsgrupp i sammanhanget, i detta fall barn som går på mellanstadiet, för att med samskapande (co-creation) metoder fördjupa och bredda förståelsen av vad digitalisering kan uppfattas vara och tänkas bli,

  2.  skapa en metod och en verktygsuppsättning som har sin grund i mellanstadiebarns egen förståelse och i digitaliseringsforskning för att hjälpa mellanstadielärare att ta upp digitalisering i sin undervisning,

  3. kommunicera Mittuniversitetets digitaliseringsforskning i regionen för att på så sätt inkludera unga människor som traditionellt sett inte ser sig som teknikkompetenta i en tänkbar studentrekryteringsgrupp,

  4. ta fram en uppdragsutbildning för lärare på mellan- och högstadiet som jobbar med ämnena teknik och samhällskunskap, där digitaliseringens samhällspåverkan är en del av det centrala innehållet i lgr11.

På så sätt är förhoppningen att elever och lärare på mellanstadiet får en djupare förståelse för vad digitalisering kan betyda och vilka möjligheter digitalisering innebär för samhälle och individ. Genom den samskapande metodiken är målbilden att med hjälp av det framtagna materialet genom lärarna förmedla till de unga att de har möjlighet att vara med och påverka vår gemensamma framtid i det digitala samhället.

Vår vision är att hjälpa mellanstadielärare att ta upp digitalisering i sin undervisning med grund i forskning och med ett tydligt samkapande arbetssätt som tydliggör de demokratiska aspekterna av samhällets digitalisering. Syftet med projektet är att skapa bättre förutsättningar för elever och lärare på mellanstadiet att diskutera vad begreppet digitalisering betyder och vilka möjligheter digitalisering innebär för samhälle och individ. Vi vill genom lärarna förmedla till de unga att de har möjlighet att vara med och påverka vår gemensamma framtid genom digitalisering. Från HT 20.18 ingår digitalisering i läroplanen och LGR 11 säger: "…ska bidra till att barn och elever utvecklar förståelse
för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället." Många lärare känner sig osäkra på begreppet och vi vill erbjuda dem verktyg som de kan använda sig av i sin undervisning.

Projektansvarig Mittuniversitetet

  • Caroline Wallmark, IST Mittuniversitetet, e-post caroline.wallmark@miun.se, mobil 010-1428973
  • Katarina Gidlund, IST Mittuniversitetet, e-post katarina.l.gidlund@miun.se, mobil 010-1428921
  • Lisa Sällvin, IST Mittuniversitetet, e-post lisa.sallvin@miun.se, mobil 072-581 89 88

Projektansvarig Sundsvalls kommun

  • Håkan R Johansson, Mediotek Sundsvall, e-post hakan.r.johansson@sundsvall.se, mobil 073-2742155
  • Lina Persson, Höglunda skolan Sundsvalls kommun, e-post lina.persson@skola.sundsvall.se, mobil 070-6177055

Projektperiod

2018-02-01-2018-12-31

Beviljad finansiering

783 000 sek

Läs mer i beslutsunderlagetLyssna

Lilla Digitaliseringsboken 4.0Lyssna

DA lärarhandledning 2.0Lyssna

Slutrapport Digitaliseringsagenterna 2018-2019Lyssna