Hot och trakasserier på digitala medier

Spara favorit

Hot och trakasserier på digitala medier - en fokusgruppstudie på fritidsgårdar i Sundsvalls kommun

I Sundsvalls kommun har personal på fritidsgårdar uppmärksammat hot, mobbing, kränkningar och trakasserier bland ungdomar på fritidsgårdar som ett allt större problem och att digitala medier är en arena där detta sker i allt högre utsträckning. Sundsvalls kommun har via trygghetsgrupperna kontaktat Mittuniversitetets forskare för ett samarbete kring denna förstudie. 

Det övergripande syftet med förstudien är att få ökad kunskap om ungdomars perspektiv på problemet med hot, mobbing, kränkningar och trakasserier på digitala medier och att tillsammans med dem förstå vad som kan minska riskerna för detta. Målet är att förstudien ska generera kunskap som gör att förebyggande och åtgärdande interventioner kan skapas och studeras. Intervjuer kommer att påbörjas under mars 2019. 

Beviljad finansiering

500 000 SEK

Projektperiod

1 mars 2019 - 29 feb 2020

Projektmedlemmar

Katja Gillander Gådin, professor HLV Mittuniversitetet, e-post katja.gillandergadin@miun.se, telefon 010-142 85 41

Hélene Dahlqvist, HLV Mittuniversitetet, e-post helene.dahlqvist@miun.se, telefon 010-142 85 02

Lars-Ove Johansson, Sundsvalls kommun, e-post lars-ove.johansson@sundsvall.se, telefon 070-653 38 44

Läs mer i beslutsunderlaget. Lyssna