Museet - ett didaktiskt rum

Spara favorit

Denna förstudie kommer att studera undervisning och lärande som sker vid Sundsvalls museum. Studiens övergripande syfte är att undersöka museum som didaktiska rum - speciellt lärmiljöer där kulturarv används historiskt meningsskapande, värdepedagogiskt och identitetsformande. Studierna kommer genomföras på Sundsvalls museums skolverksamhet under 2017-2018. Det finns ingen forskning som analyserat denna verksamhet som lärmiljö och didaktiskt rum tidigare. Studierna kommer att genomföras vid Kulturmagasinet och Friluftsmuseet Norra berget.

Projektledare: Carola Nordbäck, historiker och religionsvetare vid Mittuniversitetet och Glenn Svedin, lektor i historia vid Mittuniversitetet.

Ansvarig från Sundsvalls kommun: Daniel Eklund, chef Sundsvalls museum, Eva Jönsson, skolområdeschef

Projektperiod: 2017-02-01 -- 2018-05-31

Beviljad finansiering: 400 000 sek

Läs mer i beslutsunderlagLyssna