Stormöte för samarbetet med Sundsvalls kommun

Nya forskningsprojekt och massor av resultat! Välkommen till höstens stormöte inom samverkansavtalet med Sundsvalls kommun.

sportstech.jpg

Anmälan via formuläret nedan!

Dag och tid: Tisdag 22 oktober 8:00-11:00
Lokal: Mittuniversitetet campus Sundsvall C312

PROGRAM

8:00 Mingel, kaffe och smörgås

8:15 Programstart

Status och resultat samt framtidsutblick

Eva-Marie Blusi Tyberg, Hans-Erik Nilsson och Peter Öhman.

E-hälsoverktyget PRISMcc
Åsa Adulv, Mittuniversitetet och Anders Engholm, Sundsvalls kommun.

En intensifierad satsning på forskning kring demenssjukdomar ska leda till att situationen förbättras för såväl den sjuke som för vårdpersonal. Mittuniversitetet och Sundsvalls kommun samverkar i tre parallella forskningsprojekt. Här presenteras projektet kring E-hälsoverktyget som kan öka tillgängligheten och delaktigheten för både patienter och brukare.

Kvalitetsteknik vid Mittuniversitetet
Forskningsområden, presentation av förstudie, resultatstyrning för ökad medborgarnytta, Ingela Bäckström och Anna Mårtensson.

Forskningsområdet Kvalitetsteknik presenteras med fokus på livskvalitet, metoder och arbetssätt inom produkt- och processutveckling med syftet att skapa lönsamhet och hög kundtillfredsställelse. Vidare kommer resultat från samverkansprojektet, Resultatstyrning för ökad medborgarnytta, att presenteras. Projektet har arbetat med vilka arbetssätt för resultatstyrning som kan påverka organisationskulturen och värdeskapandet till medborgare/brukare. Syftet med projektet var att utöka och förstärka arbetssättet med resultatstyrning i Sundsvalls kommun.

Museet - ett didaktiskt rum
Carola Norbäck, Mittuniversitetet och Daniel Eklund, Sundsvalls kommun.

Projektet har analyserat museet som lärmiljö och didaktiskt rum. Ingen tidigare forskning har gjorts inom detta område. Projektet har genomförts vid Kulturmagasinet och Friluftsmuseet Norra berget.

10:00 Fika

Stärka ungdomars välmående
Niclas Olofsson, Region Västernorrland och Mikael Öst, Sundsvalls kommun.

Att kunna stärka ungdomars välmående och psykiska hälsa är av stor vikt. Detta projekt har jobbat fram kunskap, metoder och lärande i att stärka ungdomars välmående och psykiska hälsa.

Regionala flygplatser
Christine Grosso, Mittuniversitetet och Martin Södergårds, Sundsvalls kommun.

En fungerande transportsektor är en förutsättning för både industrin, handeln, offentlig verksamhet och det dagliga livet. Detta projekt har utvecklat perspektiv och analysmetoder för att kunna se vilken betydelse regionala flygplatser har för samhället.

11:00 Avslutning

Anmäl dig här!